Търгове

Предварителна информация относно международна открита процедура „Поръчка на специализирани автомобили“

Предварителна информация относно международна открита процедура „Поръчка на специализирани автомобили“ по проект „Подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион“ “ е приложено по-долу.
 

Прекратяване на опростена тръжна процедура "Доставка на техническо оборудване"

Съобщение за анулиране на двата лота на опростена тръжна процедура „Доставка на техническо оборудване“ по проект „Подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния район" може да намерите в приложения по-долу файл.