Интегрирана териториална стратегия

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Сърбия 2021-2027

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата България-Сърбия 2021-2027 публикува за обществено обсъждане документите за кандидатстване по първия прием на проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на граничния регион“. Фокусът на поканата е върху развитието и популяризирането на туристическия потенциал на региона.  

Проведе се второто заседание на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Как ще бъдат избирани проектите за финансиране по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“ на програма (ИНТЕРРЕГ VІ-А) ИПП България Сърбия 2021-2027 бе основна тема на второто заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по програмата, проведено вчера в гр. Монтана.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха основният подход на Методиката за идентификация на проектни идеи и Насоките за кандидатстване с проектни концепции.

Удължава се срокът за подаване на проектни идеи

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 14 февруари 2022 г.

Първа версия на на Териториална стратегия за интегрирани мерки приети от Работната група

Проектът на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите прикачен по-долу.