Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

Наръчник за изпълнение на проекти по Ограничена покана за набиране на проектни предложения по Програмата (ИНТЕРРЕГ VІ-А) ИПП България - Сърбия 2021-2027

Уважаеми бенефициенти, моля да се запознаете с  Версия 1/ Септември 2023 г. на Наръчник за изпълнение на стратегически проект по ограничена покана за набиране на проектни предложения по Програмата (ИНТЕРРЕГ VІ-А) ИПП България - Сърбия 2021-2027.

Важно: Актуализиране на Насоките за кандидатстване по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Сърбия 2021-2027

С решение на Комитета за наблюдение от 16 март 2023 г. са изменени Насоките за кандидатстване по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Сърбия 2021-2027.

Актуализираните Насоки може да намерите ТУК.

 

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Ограничена покана за стратегическо проектно предложение


Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия