Медии

Четвърто заседание на Стратегическия съвет

На 3 април в Монтана се проведе четвъртото заседание на Стратегическия съвет на Програма (INTERREG VI-A) България-Сърбия 2021-2027 г. 

Стратегическият съвет одобри списък с проектни идеи, заедно с резерви, които ще допринесат за подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в туризма. 

Общият бюджет на проектните идеи от одобрения списък на териториалната стратегия е  8 милиона и 530 хиляди евро, като всеки от проектите е с бюджет до 1 милион евро. Срокът за изпълнение е от 12 до 24 месеца.

Пътят към по-зеленото утре - Европейска декларация за колоезденето

Вчера Европейският съвет, Комисията и Парламентът подписаха съвместно Европейската декларация за колоезденето, отбелязвайки официалното приемане на първата междуинституционална политика за колоезденето на европейско ниво, като по този начин признаха колоезденето като пълноценен вид транспорт. С осем основни принципа и 36 ангажимента, той описва колоезденето като една от „най-устойчивите, достъпни и приобщаващи, евтини и здравословни форми на транспорт и отдих“, подчертавайки ключовото му значение за европейското общество и икономика. 

Виж сътрудничеството, открий ползите – нашите меки проекти в туризма

1 938 985 евро по Приоритетна ос "Туризъм" са инвестирани в подкрепа разработването на конкурентноспособни трансгранични туристически.

В Чипровци (България) и Пирот (Сърбия) може да докоснете красотата на традиционните килими в изградените две работилници, в които истински местни занаятчии демонстрират килимарското изкуство  - потърсете този туристически продукт под името „Приказката на килима“. 

Виж сътрудничеството, открий ползите / Explore cooperation, discover benefits

Вече 20 години България и Сърбия изпълняват съвместни проекти по трансграничната програма между двете държави. 

Нашето сътрудничество за подобряване качеството на живот от двете страни на границата датира от 2004 година с Програмата за съседство от 2004 до 2006 г., продължило като устойчиво партньорство и през следващите програмни периоди 2007-2013 и 2014-2020. 

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, разработени въз основа на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по европейските фондове при споделено управление Приета с ПМС № 111 от 10.08.2023 г., обн. ДВ. бр.70 от 15 август 2023 г. (НАНЕФСУ) може да видите в приложения по-долу файл.

Важно за приключване на програма 2014-2020 г. – отчитане и възстановяване на разходите

Уважаеми партньори по проекти, 

За да се осигури гладкото протичане на процеса на приключване на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България – Сърбия 2014-2020, Управляващият орган изготви следния график и крайни срокове във връзка с процеса на проверка на отчетените разходи от бенефициентите след края на изпълнението на проектите: 

∙   Краен срок за подаване на заявки за първостепенен контрол (ПНКО) от бенефициентите – 10.01.2024 г.; 

Стратегическият проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия стартира

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева даде старт на изпълнението на стратегическия проект по Програмата за трансгранично сътрудничество (INTERREG VI-A) България – Сърбия 2021-2027 г. при официалното връчване на договора за субсидия.

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027

С решение за одобрение на Европейската комисия от 22 ноември 2022 г. ще стартира и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027.

Над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани през следващите 7 години в областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил на територията на България и Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишки, Топлички, Ябланички, Пчински в Сърбия.