Законова база

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1059 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1059 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година
относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg),
подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране 
 

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на разпоредбите с общо приложение за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския морски транспорт и фонд за рибарство и аквакултури, както и финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визова политика

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027

С решение за одобрение на Европейската комисия от 22 ноември 2022 г. ще стартира и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027.

Над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани през следващите 7 години в областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил на територията на България и Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишки, Топлички, Ябланички, Пчински в Сърбия.