Първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Целева покана за разработване на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програмата ИНТЕРРЕГ България-Сърбия

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) в сътрудничество с Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия (Национален орган) на Програмата (INTERREG VI-A) България-Сърбия 2021-2027

 

Стартира първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Оперативното звено 

и 

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027

 

обявяват стартирането на Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия.