Първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Стартира първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Оперативното звено 

и 

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027

 

обявяват стартирането на Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия.