Съвместни работни групи

Шесто заседание на съвместната работна група

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 6 на 7 септември 2022 г. с писмена процедура.

Приетите документи са приложени по-долу.

Пето заседание на Съвместната работна група

На 21 март 2021 г. онлайн се проведе 5-та среща на СРГ за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021-2027.
Приетите документи са приложени по-долу.

Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027 г.

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. от 15:00 часа.

Четвърто заседание на Съвместната работна група

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 4 на 24 септември 2021г. на онлайн заседание.

Приетите на заседанието документи са приложени по-долу.

Трето заседание на Съвместната работна група (СРГ)

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №3 на 18 декември 2020 г. на онлайн заседание.

ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ по програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ с участието на региони от Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция

Този документ представя ключови характеристики на трансграничния регион между Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и очертава варианти и насоки за програмиране на следващите програми Interreg по тази граница. Той е част от поредица подобни документи, изготвени от ГД „Регионална политика“ за всички сухопътни граници на ЕС (и границите с Норвегия и Швейцария).

Първо заседание на Съвместната работна група (СРГ)

Първото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за ТГС, съфинансирана от ИПП III за програмния период 2021 - 2027 г. между Република България и Република Сърбия се проведе на 8 ноември 2019 г. в София, България.

Приетите на заседанието документи са приложени по-долу.

Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ)

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №2 на 16 септември 2020 г. с писмена процедура.