Четвърто заседание на Стратегическия съвет

На 3 април в Монтана се проведе четвъртото заседание на Стратегическия съвет на Програма (INTERREG VI-A) България-Сърбия 2021-2027 г. 

Стратегическият съвет одобри списък с проектни идеи, заедно с резерви, които ще допринесат за подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в туризма. 

Пътят към по-зеленото утре - Европейска декларация за колоезденето

Вчера Европейският съвет, Комисията и Парламентът подписаха съвместно Европейската декларация за колоезденето, отбелязвайки официалното приемане на първата междуинституционална политика за колоезденето на европейско ниво, като по този начин признаха колоезденето като пълноценен вид транспорт.

Предварителна информация относно международна открита процедура „Поръчка на специализирани автомобили“

Предварителна информация относно международна открита процедура „Поръчка на специализирани автомобили“ по проект „Подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион“ “ е приложено по-долу.