Общоевропейска консултация относно бъдещите програми на Interreg

Каним Ви да се присъедините към обществената консултация в целия ЕС, която ще изгради пътя на програмите Interreg напред. Докато живеем в един непрекъснато променящ се свят, от решаващо значение е не само да се адаптираме, но и да правим иновации и да водим с визия.

Четвърто заседание на Стратегическия съвет

На 3 април в Монтана се проведе четвъртото заседание на Стратегическия съвет на Програма (INTERREG VI-A) България-Сърбия 2021-2027 г. 

Стратегическият съвет одобри списък с проектни идеи, заедно с резерви, които ще допринесат за подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в туризма. 

Пътят към по-зеленото утре - Европейска декларация за колоезденето

Вчера Европейският съвет, Комисията и Парламентът подписаха съвместно Европейската декларация за колоезденето, отбелязвайки официалното приемане на първата междуинституционална политика за колоезденето на европейско ниво, като по този начин признаха колоезденето като пълноценен вид транспорт.