Виж сътрудничеството, открий ползите / Explore cooperation, discover benefits

Инвестиции за предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия 

Explore cooperation, discover benefits

Съвместно управление на риска - защита от наводнения

Виж сътрудничеството, открий ползите / Explore cooperation, discover benefits

Инвестиции в културно историческо наследство