Новини

Четвърто заседание на Стратегическия съвет

На 3 април в Монтана се проведе четвъртото заседание на Стратегическия съвет на Програма (INTERREG VI-A) България-Сърбия 2021-2027 г. 

Стратегическият съвет одобри списък с проектни идеи, заедно с резерви, които ще допринесат за подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в туризма. 

Общият бюджет на проектните идеи от одобрения списък на териториалната стратегия е  8 милиона и 530 хиляди евро, като всеки от проектите е с бюджет до 1 милион евро. Срокът за изпълнение е от 12 до 24 месеца.

Пътят към по-зеленото утре - Европейска декларация за колоезденето

Вчера Европейският съвет, Комисията и Парламентът подписаха съвместно Европейската декларация за колоезденето, отбелязвайки официалното приемане на първата междуинституционална политика за колоезденето на европейско ниво, като по този начин признаха колоезденето като пълноценен вид транспорт. С осем основни принципа и 36 ангажимента, той описва колоезденето като една от „най-устойчивите, достъпни и приобщаващи, евтини и здравословни форми на транспорт и отдих“, подчертавайки ключовото му значение за европейското общество и икономика. 

Виж сътрудничеството, открий ползите – нашите меки проекти в туризма

1 938 985 евро по Приоритетна ос "Туризъм" са инвестирани в подкрепа разработването на конкурентноспособни трансгранични туристически.

В Чипровци (България) и Пирот (Сърбия) може да докоснете красотата на традиционните килими в изградените две работилници, в които истински местни занаятчии демонстрират килимарското изкуство  - потърсете този туристически продукт под името „Приказката на килима“. 

REGIOSTARS Awards 2024

За 16-ти път Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия организира състезанието REGIOSTARS. 

Престижната награда се превърна в еталон за отлични постижения на проекти, финансирани от Европейския съюз, които демонстрират въздействието на регионалното развитие и приноса за по-добър живот на хората. 

През 2024 г. проектите ще се състезават в пет категории: 

КОНКУРЕНТНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ЕВРОПА - Насърчаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическата устойчивост; 

Прекратяване на опростена тръжна процедура "Доставка на техническо оборудване"

Съобщение за анулиране на двата лота на опростена тръжна процедура „Доставка на техническо оборудване“ по проект „Подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния район" може да намерите в приложения по-долу файл.

Виж сътрудничеството, открий ползите / Explore cooperation, discover benefits

Вече 20 години България и Сърбия изпълняват съвместни проекти по трансграничната програма между двете държави. 

Нашето сътрудничество за подобряване качеството на живот от двете страни на границата датира от 2004 година с Програмата за съседство от 2004 до 2006 г., продължило като устойчиво партньорство и през следващите програмни периоди 2007-2013 и 2014-2020.