Предварителна информация относно международна открита процедура „Поръчка на специализирани автомобили“

Предварителна информация относно международна открита процедура „Поръчка на специализирани автомобили“ по проект „Подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион“ “ е приложено по-долу.
 

Документи
Прикачен файл Размер
PIN_Procurement of specialized vehicles.pdf 758.98 KB