Виж сътрудничеството, открий ползите / Explore cooperation, discover benefits

Инвестиции за предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия 

5 211 989 евро  са инвестираните средства по Програмата за периода 2014-2020 г. за  предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион. Те са предоставени за ремонтни дейности и доставка на специализирано оборудване за Резервен Национален Оперативен Център (РНОЦ), София; изграждане на тренировъчен център за гасене на горски пожари и доставка на специализирани автомобили за гасене на горски пожари, специализирана система за въздушно наблюдение за Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана, и доставка на специализирано оборудване за борба с бедствията – подвижни диги, мултикоптери и летателни апарата за видеонаблюдение, превозно средство-мобилна станция за транспорт на оборудването за Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана; доставка на оборудване и техника за спешни случаи, за бърза и ефективна реакция при аварийни ситуации в гр. Костенец; доставка на специализирано противопожарно оборудване, оборудване за предотвратяване на наводнения и за издирване и спасителни операции за община Своге; доставено оборудване за събиране на отпадъци във град Видин; осигуряване на модерно мобилно оборудване, което да стимулира трансграничното сътрудничество и тактическата гъвкавост при извънредни ситуации в гр. Кула.