Explore cooperation, discover benefits

Съвместно управление на риска - защита от наводнения

През програмен период 2014-2020 г. са инвестирани 1 237 959 евро в инфраструктура за околна среда - за рехабилитация на подпорни стени и коритото на река Бистрица (Община Дупница), изграждане на защитно съоръжение от наводнения на река Рилска (Община Рила), разработена система за ранно предупреждение за наводнения на територията на Община Етрополе, закупена е специализирана техника, свързана с управление на бедствия, специално за намаляване на риска от наводнения и намаляване на щетите от наводнения в Община Чипровци.