Пътят към по-зеленото утре - Европейска декларация за колоезденето

Вчера Европейският съвет, Комисията и Парламентът подписаха съвместно Европейската декларация за колоезденето, отбелязвайки официалното приемане на първата междуинституционална политика за колоезденето на европейско ниво, като по този начин признаха колоезденето като пълноценен вид транспорт. С осем основни принципа и 36 ангажимента, той описва колоезденето като една от „най-устойчивите, достъпни и приобщаващи, евтини и здравословни форми на транспорт и отдих“, подчертавайки ключовото му значение за европейското общество и икономика. 

„Разпознаваме безбройните ползи от колоезденето: то намалява замърсяването, облекчава задръстванията в градовете и насърчава по-здравословен начин на живот. Освен това колоезденето е крайъгълен камък на европейската индустрия, движещо иновациите и растежа, като същевременно създава висококачествено местно Приемането на колоезденето е в съответствие с индустриалната стратегия на ЕС и неговите цели.“ - каза Комисарят по транспорта Адина Валеан.

Като отключва предимствата на колоезденето, тази инициатива има потенциала да повлияе положително на милиони европейски граждани. 

Възприемането на този подход очертава план за действие за по-нататъшни координирани действия за насърчаване на колоезденето като устойчив и приобщаващ начин на транспорт за всички европейци. 

Декларацията може да видите тук.