Виж сътрудничеството, открий ползите / Explore cooperation, discover benefits

Инвестиции в културно историческо наследство

Съвместните усилия на партньори от двете страни на границата за съхранение на културното наследство и развитие на туристическия потенциал на трансграничния регион България – Сърбия бяха подкрепени с 1 856 844 евро са инвестирани в реконструкция и изграждане на къща-музей на Дико Илиев и духовите музиканти; "Музей на кукерските маски" в село Кошарево като туристически обект в района Видрище; реконструкция и модернизация на читалището в село Габров дол; реконструкция на Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1928“ в село Драговищица; реконструкция на пътя Придворица - Зелетово в община Бойник; подобряване на инфраструктурата и пътя за Пещерския манастир в община Земен; консервация, реставрация, реконструкция и експониране на музейни обекти - старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г. в с. Видраре; консервация и експониране на църква "Света Богородица" от XIV век в с. Осиковица; подготовка и реализирани музейни експозиции в Старото класно училище и Туняковски хан в с. Видраре; интерактивно експониране на културно-историческото наследство в гр. Пирдоп, реставрация и консервация на ранно-християнска базилика „Кастра ад монтанезиум“ в гр. Монтана.