Решение от писмена процедура No. 3 на Стратегическия съвет от 16.08.2023 г.