Решение от писмена процедура No. 2 на Стратегическия съвет от 20.06.2023 г.