Решение от писмена процедура No. 1 на Стратегическия съвет от 16.01.2023 г.