Четвърто заседание на Стратегическия съвет

На 3 април в Монтана се проведе четвъртото заседание на Стратегическия съвет на Програма (INTERREG VI-A) България-Сърбия 2021-2027 г. 

Стратегическият съвет одобри списък с проектни идеи, заедно с резерви, които ще допринесат за подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в туризма. 

Общият бюджет на проектните идеи от одобрения списък на териториалната стратегия е  8 милиона и 530 хиляди евро, като всеки от проектите е с бюджет до 1 милион евро. Срокът за изпълнение е от 12 до 24 месеца.

Списъкът с проектни идеи стана част от териториалната стратегия за трансграничния регион.

Кандидатите с одобрени проектни идеи ще бъдат поканени да подадат пълно проектно предложение, след като Комитетът за наблюдение на програмата приеме териториалната стратегия със списъка проектни идеи.