Контакти

Управљачко тело 

Министарство за регионални развоj и јавне радове   
Директорат "Управљање териториjалном сарадњом"   
1000 Софија, Бугарска   
ул. Стефан Караџа 9   
http://www.mrrb.bg/   

 

Сектор за Интеррег - ИПА програме прекограничне сарадње   
Траjaна Jорданова   
trayana.Jordanova(at)mrrb.government.bg   

 

Сектор за законодавство и неправилности   
Ирена Георгиева – Денева   
IDeneva(at)mrrb.government.bg   

 

Сектор за финансијско управљање и контролу   
Борис Јанев   
BYanev(at)mrrb.government.bg   

 

Сектор за првостепену контролу прекограничних програма   
Виктор Стојанов   
VStoyanov(at)mrrb.government.bg   

 

За званичну комуникацију са Управљачким телом:   
ma_ipacbc(at)mrrb.government.bg  

 

Национално тело 

Министарство за европске интеграције   
Сектор за програме прекограничне и   
транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова   
ул. Немањина 34, 11000 Београд, Србија   
Тел: +381 11 3061 100; Факс: +381 11 3061 110   
office(at)mei.gov.rs  

 

Заjеднички секретариjат - главна канцелариja 

ул. Стефан Караџа 9   
МРРБ, канцеларије 3 и 3А   
1000 Софија, Бугарска   

 

Златка Плеснева   
Експерт за инвестиције и мониторинг   
Тел: +359 2 9405 361   
zlatka.plesneva(at)mrrb.government.bg

 

Румjана Славовска   
Експерт за управљање пројектима   
Тел: +359 2 9405 337   
RSlavovska(at)mrrb.government.bg

 

Заjеднички секретариjат - канцеларија у Нишу

Тржно пословни центар Калча, Обреновићева б.б.   
II спрат, ламела Ц, локал Ц-67   
18000 Ниш, Србија   
 

Ана Петронијевић   
Експерт за финансије и мониторинг   
Тел: +381 18 513 224   
ana.petronijevic@mei.gov.rs

 

Маja Jовановић   
Експерт за управљање проjектима   
Тел: +381 18 513 224   
maja.jovanovic(at)mei.gov.rs

 

Милена Новчић   
Експерт за управљање проjектима   
Тел: +381 18 513 224   
milena.jovanovic(at)mei.gov.rs

 

Сенка Јоковић   
Експерт за инвестиције и мониторинг   
Тел: +381 18 513 224   
senka.jokovic(at)mei.gov.rs