SEA Report

IПозив за учешће у консултацијама о нацрту Извештаја о обухвату процене утицаја на животну средину, у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије за програмски период 2021-2027

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске, као Управљачко тело (УТ) ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027 (у даљем тексту Програм), покреће јавну расправу о нацрту Извештаја о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину Програма и Прекограничне стратегију за интегрисани територијални развој која се израђује у оквиру Програма.

Покретање консултација о Извештају о процени утицаја на животну средину у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ програма између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027.

The Ministry of Regional Development and Public Works, in its capacity as the Managing Authority (MA) of the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of Serbia for the programming period 2021-2027 has launched consultations on the Environmental Assessment Report (ECA), according to Art. 20, (1), (2) and (3), and Art. 21, (1), p. 1 of the Ordinance on the terms and conditions for carrying out an environmental assessment of plans and programs (Title amended, SG No. 3/2006).